על הנשמה

תומסר בינואר 2023

כללי:

הנשמה עוברת ומתגשמת בגופים שונים(גלגולים, פעימות) הן על פני כדה"א ואין מחוצה לו

הנשמה מכילה את אוסף התודעות שהגיעו ממופעים שונים בה היתה

כשהיא יורדת לפעימה חדשה

היא מגיעה עם מידע מקיף צרוב אנרגטי

שהינו איסופי תודעה מכל שאספה והוותה

הזכרונות שאנוש נזכר מגלגולים שונים, הינו נגיעה בזרעי תודעה המצויים בו.

על חוזה הנשמה

חוזה נשמה גם הוא הינו בפעימות, או ניתן לומר, מדורג בחלקים.

ניתן להתבונן על כך כמו על פרק וסעיפים וכן תתי סעיפים.

תת הסעיפים הינם משוייכים לפעימה מסויימת.

קרי, טרם הגעת הנשמה לגוף, בוחרת הנה עם מדריכיה הגבוהים את הסעיפים להגשמה במופע זה לקראתו היא צועדת.

הסעיפים בחוזה, מתייחסים  לאוסף של מופעים , אוסף של גלגולים. מעין מטרות וייעודים ותפקידים התפתחותיים לפרט ולכלל, בשם ההתפתחות הגבוהה, בידיעה מראש להתכנות בקובץ של מופעים ולא במופע יחד של גלגול.

הפרקים מתייחסים למסה שונה, בפרספקטיבה רחבה יותר ורואים הם את כל התוכנית למן הפרידה מאור המקור ועד לחזרה איליו.

הפרקים מכילים מבט-על על מופעי הנשמה הן בגופי חומר שונים והן כהוויות בתפקידים שונים ברשתות השונות.

ושוב, יודעים אנו שמידע זה אינו חדש או מחדש, אך יש ברצוננו להביא לסדר מסויים, כמו, ליישר קו עם בינתך ותפיסתך, על מנת ראות והתבוננות בפרספקטיבות השונות.

משפתוחים אתם תודעתית, כל מפגש פיזי עם מופעים שונים ברשת התודעתית, מהווה כר פורה עבורכם, כמו מקבלים אתם הדהוד, הכרה, ותחושת מוכרות שמלווה את הפתיחה הבאה של קמפולות התודעה בתוככם.

ומשנפתחת קמפולה, מאפשרת היא התרחבות, הטמעה, והכנה לפתיחה הבאה.

דילוג לתוכן