הגדרות קוטביות , הדהוד, הרמוניה, תנועה

תומסר ב 18.3.23

"מראים אנו לך את הקשר או יותר נכון את ההשפעה

של גורמים שלכאורה אינם משפיעים

כאשר מתקיים ארוע

ככל שהוא יותר מצומצם, מזוקק מבחינת האנרגיה הנמצאת בו

כך כל גורם יש לו השפעה יותר גדולה

 

האיכות האנרגיה של הארוע,, ככל שיש פחות גורמים מעורבים,כך לכל גורם יש יותר משמעות.

ככל שיש יותר משתתפים, גריעה של אחד מהם, פחות משנה ומשפיעה.

היא משנה, אך עוצמת השינוי פחותה.

 

שואלת את למה זה מתקשר מבחינת חוקי הבריאה?

ואומרים אנו, שמשול הדבר למשק כנפי הפרפר.

להדהוד האדוות ברשת.

מראים אנו לך ומציינים את שזה קשור לחוק ההדהוד.

 

וגם הוא קשור לחוק הקוטביות שאילו שני חוקים שאינם תלויים אחד בשני אך משפיעים אחד על השני.

חוק הקוטביות הינו משיכה דחייה

וההדהוד נגזר ממשיכה דחייה

אך יש לו הרחבה נוספת שאינה תלויה.

קרי, ההדהוד מקורו בפוטנציאל הטמון במשק כנפי הפרפר

בפוטנציאל הטמון בהזזת המיתרים

אופי התהודה נגזר מחוק הקוטביות.

קרי, איכות התהודה הינה משיכה ודחייה על פי חוק הקוטביות.

 

רצוננו לדייק עוד בנושא התדר

שגם הוא פרמטר נוסף שמרכיב את ההדהוד

וגם הוא נגזר מהקוטביות.

תדרים הינם קבוצות מחולקים לקבוצות-קבוצות-קבוצות

כל קבוצה יש לה את המאפיינים שלה

את האיכויות שלה

גם במשק כנפי הפרפר יש תדרים שנוצרים

התדרים האלו מועברים בתנועה

יש תדר של איכות שקיים

ותדר זה רוכב על תדר אחר הנוצר מעצם התנועה

ז"א שאין תדר שהינו נקי ,

אלא יש תדר נושא ותדר רוכב.

כל תדר מורכב גם המרכיב וגם הרוכב,

כל אחד מהם מורכב מאוסף תדרים

שהינם אוסף של איכויות

וכל אחד , בעוצמה ובקצב אחר

ז"א אמפליטודה ומקצב.

 

מקצב ואמפליטודה

אלו שני הגורמים הראשיים המרכיבים את התדר היחיד

אך התדר מופיע כאוסף של תדרים שמגיעים בהרמוניה או בדיס-הרמוניה.

בטבע התדרים מופיעים בהרמוניה.

הרמוניה הינה בית משותף לאוסף של תדרים.

דיס הרמוניה זה עירוב של תדרים מבתים שונים

הבית שמייחד את ההרמוניה מאופיין בגבולות של קבוצה של תדרים

שרוכבים על אותו גל, אותו תדר

והאמפליטודה והמקצב שלהם דומים

זה מה שמייצר הרמוניה

זהו הבית.

יכולה את לראות הרמוניה באופנים שונים בבריאה.

מה שמאפיין את ההרמוניה זה בדיוק פיבונאצי.

רואה את את השבלול. ספירלת השבלול הינה התדר המרכיב

וכל התוכן הינו התדרים הרוכבים

יש פה חוקיות מתמטית כפי שהנך יודעת

יש פה ספקטרום תדרים מסויים.

הספקטרום הינו המרכיב הראשי של הבית, של ההרמוניה.

 

 

חוזרים אנו למושגי היסוד

תדר, ספקטרום, פיבונאצי,

חיזרי ללאונרדו דה וינצי, יש שם ידע עבורך שיעזור בהבנה של הספקטרום, של ההרמוניה

של גל נושא וגל רוכב.

שוב רצוננו להדגיש שהגל הינו אוסף של תדרים.

כשאומרים אנו גל, זה אוסף של תדרים

יכולה את לראות שיש תדר אחד שהינו ראשי

ואיתו, ריבוי של תדרים.

 

כאשר תנועה הינה אוסף של תדרים

ללא תלות בין נקודת המוצא

אך יש שם פרמטרים נוספים שמאפיינים ומשנים את אותה התנועה.

על כך נרחיב בעת אחרת."

 

דילוג לתוכן