הגדרות נפש נשמה תודעה

תומסר ב 26.2.23

"רוצים אנו לדייק את תשובתינו לגביי שאלתך

שואלת את לגביי נפש

היות ונפש האדם מורכבת מגוף רגש מחשבה ותודעה

נשארת עם חוסר בהירות ורוצים אנו לדייק

הגוף, איננו נפרד

היות ובכל תא פיזי בגוף שוכנת תודעה

תודעה זו מצויה היא בתוך הן ב דנא והן בנוזל התא

תודעה זו מצויה בחלל הקיים בין תא לתא בין איבר לאיבר

בין רקמה לרקמה

תודעה זו מצויה היא בכל

אי לכך  איננו יכולים להוציא את הגוף ולהפרידו מהנפש

הנפש מורכבת היא מהגוף מהתודעה מהרגש ומהמחשבה

כל אחד מהדברים הנל

הינו סוגי אנרגיה

רוצים אנו לדייק את מושג התודעה

התודעה גם היא נחלקת לסוגים שונים

ישנן תודעות שונות

רוצים אנו לצמצם ברגע זה את שמבקש להגיע

ולצמצם לשאלתך היות וישנן תשובות נרחבות לגביי תודעה

 ולגביי נפש

וכך גם לגביי רגש ומחשבה.

הדבר היחיד שלכאורה ברור הינו גוף, היות וגוף הינו משהו שהעין האנושית רואה

קולטת בחושים

אך מה שהעין האנושית אינה קולטת

הוא מה שנמצא בתוך הפיזי, מוטמע בתוכו

הנפש הנה מורכבת מהחלקים הנראים, קרי, הגוף הפיזי

ומהחלקים שאינם נראים רגש מחשבה תודעה

ומדוע אנו מכלילים את כל אלו בתוך הנפש?

כל זמן שיש נשמה שחיה בתוך הגוף

הנשימה הנשמה, הינם התנועה והזרימה של כל הגוף גם יחד

הנשימה הנשמה  מעבירות אנרגיה של רגש מחשבה בתוך הגוף

הינם מעבירות תודעות שונות בתוך הגוף

ועל סוגי התודעות נרחיב בהמשך

נשימה נשמה לא סתם הם דומים

שואלת את מהי הנשמה?

הנשמה היא אותה התודעה המכילה בתוכה את כל רשמי העבר ההווה והעתיד

של מסעות אותה נשמה

נכנסים אנו פה לדבר על נשמה והפרדה בין נשמה לתודעה

נכנסת את כרגע למידעים ברמה הפילוסופית ויתכן מדעית

אך אינם מדידים מספיק ולכן אין מידע מדעי

מה שמפעים את המכלול

מה שמייצר את התנועה ואי לכך את האפשרות למדוד

זו היא התנועה התודעתית המתקיימת בין הגופים השונים, לכאורה.

אומרים אנו גופים שונים מפני שזוהי הפרדה שנוח לכם להתבונן כך עליה

ומהו רגש?

רגש הוא תדר הוא אנרגיה של חומרים כימיים פיזיים פיזיולוגיים המופרשים בגוף האדם ונחווים באופן פיזי, באופן תחושתי

מחשבה,

הנה תנועה של אנרגיה שמתקיימת אך ורק בחלק של המיינד

במבחינה עצבית היא ממוקמת רק במוח

רגש יכול להחוות בכל חלק בגוף הפיזי

היות והוא מועבר ע"י הנויירוינים לחלקים שונים בגוף

מהי התודעה מהו הרגש ומהו הגוף

רצוננו לומר שהגוף איננו מכונה

למרות שלכאורה נראה שהוא מכונה המופעלת

אך הוא איננו מכונה.

שימי לב לבלוטות האנדוקריניות המפרישות חומרים כימיים

בלוטות אלו מפרישות את אותם החומרים בקישור למערכת

הנוירולוגית הקיימת בגוף.

מע הנוירולוגית מצויה בכל הגוף

החיישנים מצויים בכל הגוף

התעבורה מתקיימת אם באמצעות חשמל, אותות חשמליים, כפי שיודעת את,

ואם באמצעות מערכת פולסציה מערכת פעימות שגם היא מע חשמלית אך לא רק.

קיימות פעימות שהינן תנועות/תנודות של הדהוד תוך תאי שאיננו קשור למערכת הנוירולוגית.

חוזרים אנו אחורה ומדברים על הנפש

מהי אותה נפש וממה היא מורכבת?

מתייחסים להגדרות העבר, שבנפש יש רוח

ומה הוא אותו רוח

האם זו אותה נשימה נשמה?

האם זה רק מינוח נוסף לאותה מהות?

וחוזרים אנו ומדגישים,

שהתודעה היא זו שמועברת.

התודעה היא זו שמועברת מגוף לגוף, מגלגול לגלגול

כפי שמכנים אתם זאת

התודעה היא זו המצויה כחלק מתוך הנשמה

בנשמה יש גם תודעה

אך הנשמה איננה תודעה

היא מכילה תודעה.

רוצים אנו לסגור מידע זה כרגע

באמירה שמבקשת בחינה עמוקה יותר, ברבדים עמוקים, ובהבחנה בין תודעה לנשמה

אך רגע לפני שיח זה

ברצוננו להפנות אותך רגע למה שקורה כאשר נשמה מחליטה לרדת לגוף.

אז היא בוחרת מי יהיו הזרע והביצית

ומעצם בחירה זו היא מביאה את כל התודעה הזכרונות והפוטנציאלים שמצויים בה

היא מביאה זאת.

נשמה הנה מכלול של תודעה

מדייקים אנו שתודעה הינה נרשמת  בתוך הנשמה

ותודעה הינה משתנה ומחלפת

אך הרישום שלה נשאר בתוך הנשמה

קרי, התודעה איננה קבועה

התודעה הינה אוסף משתנה שאינו קבוע

אך רישום מתבצע בתוך הנשמה

הרישום הננו אנרגטי ומוטמע בתוך הנשמה

בכל פעימה מגיעה הנשמה עם רישומי התודעות השונות המצויות בה.

והינה אוספת רישומים נוספים בכל קיום ופעימה".

דילוג לתוכן